Doelstellingen

Wie zijn wij?

De stichting is opgericht (29 september 1960) door oud-collega's en houdt zich al tientallen jaren bezig met het verzorgen van goede en goedkope verzekeringen voor de medewerkers en gepensioneerden van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en de collega's van de daaronder ressorterende diensten en instellingen. Gezinsleden kunnen worden meeverzekerd.


Waar staat de Stichting Sticol voor?

Goede en goedkope verzekeringen. Collectief verzekeren biedt nu eenmaal meer voordelen boven het individueel sluiten van verzekeringen. Een lagere premie is daarvan het meest in het oog springende voordeel. Toch is het vergoedingenpakket en de service minstens zo belangrijk. Door het steeds groeiende aantal deelnemers aan onze collectiviteiten staat de stichting sterk bij de onderhandelingen over de premie en samenstelling van de dekkingen. Hoewel de verzekeringen collectief worden gesloten, hebben de deelnemers aan de collectieve contracten ruime individuele keuzemogelijkheden. Hierdoor kunt u de verzekeringen op uw persoonlijke wensen en budget afstemmen.

Verzekeringen via Sticol

Verzekeringen via Sticol zijn online producten. Verzekerden ontvangen over de individuele premie collectiviteitskorting. De korting is in de premieberekening verwerkt.

Sticol heeft voor actieve medewerkers van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en de daaronder ressorterende diensten en instellingen met een schade- of arbeidsongeschiktheidsverzekering via Sticol, een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Heeft u alleen een zorgverzekering via Sticol Ziektekosten? Dan kunt u geen gebruik maken van de collectieve ongevallenverzekering.

Aon Empower Results

Samenwerking met Aon

Sticol wordt hierin bijgestaan door Aon Verzekeringen. Aon Verzekeringen (onderdeel van Aon Nederland CV) is de makelaar op de verzekeringscontracten. Aon staat onder toezicht van de AFM en geregistreerd in het Wft register onder nummer 12009529. Daarbij is Aon aangesloten bij Adfiz.

Naar Aon Verzekeringen

Nieuw in dienst?

De indiensttreders mappen zijn aan te vragen bij Elly van Dam

  • Stichting Collectieve Verzekeringen bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid
  • t.a.v. Elly van Dam
  • Postbus 20301
  • 2500 EH Den Haag